Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


Aktivizační programy – říjen 2019

Místo poskytování služby Javorník č. 104

  1. 10.   Společenské hry
  2. 10.   Oslava Dne seniorů v kavárničce
  3. 10.   Turnaj zručnosti
  7. 10.   Bohoslužba
  9. 10.   Promítání filmu
10. 10.   Turnaj zručnosti 
11. 10.   Prvky ergoterapie – práce na zahrádce
14. 10.   Bohoslužba
16. 10.   Kavárnička
17. 10.   Turnaj zručnosti
18. 10.   Společná vycházka
              Návštěva kulturního domu
21. 10.   Bohoslužba
22. 10.   Vaření pro radost
23. 10.   Promítání filmu
24. 10.   Turnaj zručnosti
25. 10.   Tvořivá dílna
29. 10.   Bingo
30. 10.   Kavárnička
31. 10.   Turnaj zručnosti
 
Místo poskytování služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58 – zámek
 
  1. 10.   Nácvik tanečního vystoupení
  2. 10.   Nácvik tanečního vystoupení
              Den otevřených dveří od 9:00 do 15:00
  3. 10.   Den seniorů v kulturním domě Kobylá nad Vidnavkou  
              - vystoupení klientů s tanečním programem
  4. 10.   Nákupy pro klienty
  7. 10.   Prvky reminiscence (pranostiky na měsíc říjen)
  8. 10.   Společná procházka
  9. 10.   Turnaj v kuželkách společně s klienty z malé budovy od 13.30
10. 10.   Nákupy pro klienty
11. 10.   Psychomotorické cvičení
14. 10.   Prvky arteterapie – tvoření na vánoční výzdobu
15. 10.   Společenské hry
16. 10.   Společná procházka
17. 10.   Nákupy pro klienty
18. 10.   Filmové odpoledne
21. 10.   Vaření pro radost
22. 10.   Kavárnička
23. 10.   Prvky ergoterapie – úklid venkovní terasy
24. 10.   Nákupy pro klienty
25. 10.   Filmové odpoledne
28. 10.   Státní svátek
29. 10.   Společná četba
30. 10.   Psychomotorické cvičení
31. 10.   Nákupy pro klienty
 
Místo poskytování služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153 – malá budova
 
  1. 10.  Sepisování nákupu
              Kavárnička v 13.30 hod na jídelně v přízemí – „ Den seniorů“
  2. 10.   Nákupy klientům
              Den otevřených dveří od 9:00 do 15:00     
  3. 10.   Zkouška programu na odpolední vystoupení
              Den seniorů v kulturním domě Kobylá nad Vidnavkou od 16:00
              - vystoupení klientů s tanečním programme “Boky jako skříň”
  4. 10.   Vycházka
              Prvky ergoterapie
  7. 10.   Prvky reminiscence – podzim
              Společné čtení
  8. 10.   Sepisování nákupu
  9. 10.   Nákupy klientům
              Turnaj v kuželkách společně s klienty ze zámku od 13:30
10. 10.   Prvky arteterapie  - podzimní dekorace
              Společná vycházka v 13:30
11. 10.   Prvky arteterapie – podzimní dekorace
14. 10.   Trénování paměti
              Prvky muzikoterapie
15. 10.   Prvky arteterapie – andílci z ruliček
16. 10.   Nákupy klientům
17. 10.   Pečení pro radost
              Kavárnička od 13:30
18. 10.  Prvky arteterapie – andílci z ruliček
21. 10.   Prvky arteterapie – andílci z ruliček
22. 10.  Tvořivá činnost – procvičování jemné motoriky
23. 10.   Nákupy klientům
              Prvky reminiscence (prohlížení fotografií z aktivit klietů)
24. 10.   Pečení pro radost
              Kavárnička od 13:30
25. 10.   Prvky arteterapie – andílci z ruliček
29. 10.   Prvky muzikoterapie
30. 10.   Nákupy klientům
              Společná vycházka
31. 10.   Pečení pro radost
              Kavárnička od 13:30
           
Každý den (od pondělí do pátku) probíhá skupinové a individuální cvičení.

Realizace "Sportovních her pro seniory" dne 12.09.2018 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Realizace "Sportovních her pro seniory" v roce 2019 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Město Javorník finančně přispívá v roce 2019 na činnost a péči o uživatele v zařízení

a na drobné společenské akce a prezentaci zařízení.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Telefonní číslo:

584 440 330, 725 933 592

Domov pro seniory Javorník, p. o.,

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101

Zápis do obchodního rejstříku dne 5. 8. 2003, oddíl Pr. vložka 814 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                   ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies