Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


Přímá péče

Přímá péče o uživatele zahrnuje:

1. Sociální péče - základní sociální poradenství, jednání v zájmu uživatele se správní orgány a dalšími institucemi, administrativní a finanční úkony ve spolupráci s uživatelem, popř. s rodinným příslušníkem nebo opatrovníkem, dále pomoc a podporu při řešení osobních záležitostí uživatelů, při uplatňování práv a oprávněných zájmů, podporu při společenských aktivitách atd.

2. Sociálně obslužná péče - na základě individuální plánování služby je poskytovaná uživatelům podpora či pomoc při úkonech péče o vlastní osobu - při stravování, oblékání, hygieně, při obstarávání osobních záležitostí, při aktivizačních činnostech, při zprostředkování kontaktů s komunitou a rodinnou, při využívání veřejných služeb, při zapojení se do aktivit veřejného života aj..

  • Zajištění kontaktu se společenským prostředím - poskytování podpory uživatelů k účasti společenských programech a na kulturně zábavných akcí ve městě - oslavy, jarmarky, prohlídky , výstavy, koncerty, poutě. Pro uživatele upoutané k lůžku je zajištěn společenský kontakt prostřednictvím dobrovolníků, členů klubu invalidů, farníků aj..  
  • Zprostředkování služeb veřejnosti - v blízkosti „Domova“ se nalézají snadno dostupné služby - obchody, kadeřnictví, holičství, restaurace, sportovní areály (krytý bazén, sportovní hřiště), kostel, spořitelna, informační centra, pošta, a další, které má možnost uživatel využít. Některé služby veřejnosti jsou pro uživatele zajišťovány přímo v zařízení (např. pedikúra, kadeřnictví, holičství, zubní lékař, optik). Pracovníci přímé péče (dále jen pracovníci), klíčoví pracovníci vytvářejí pro uživatele podmínky pro využívání veřejných služeb, poskytují mu pomoc a podporu. Seznámí ho s výčtem dostupných veřejných služeb a zprostředkují mu konkrétní službu; tzn., že pracovník objedná, zatelefonuje, osobně domluví s týmem pracovníků, zprostředkuje kontakt s veřejnou institucí, firmou, s fyzickou nebo právnickou osobou, kterou uživatel, v zájmu dosahování svých osobních cílů, označí. V případě nutnosti doprovází uživatele při návštěvě ošetřujícího lékaře, odborného lékaře,  při nákupech, při návštěvě kadeřníka, kulturních, společenských, sportovních akcí, při návštěvě církevních zařízení, při využívání služeb zdravotnických zařízení.  Způsob doprovázení a podpory je součástí dohody s uživatelem.  

 

Realizace "Sportovních her pro seniory" dne 12.09.2018 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Realizace "Sportovních her pro seniory" v roce 2019 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Město Javorník finančně přispívá v roce 2019 na činnost a péči o uživatele v zařízení

a na drobné společenské akce a prezentaci zařízení.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Domov pro seniory Javorník, p. o.

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101
Tel.: 584 440 330
e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                                                 ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies