Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


 C e n í k - Domova pro seniory Javorník, p. o.

Úhrada za poskytované služby

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady za stravu, bydlení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla a úkony potřebné péče.

„Výše příjmu (důchodu) nemá vliv na přijetí zájemce do Domova“

Uživatelům sociální služby, kteří nedosahují na plnou úhradu, se stanoví tzv. snížená úhrada. Uživateli zůstane 15% z celkové měsíčního příjmu (důchodu) podle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Dosahuji – li příjmy uživatele na plnou úhradu jsou částky za služby stanoveny takto:

 Místo poskytování sociální služby Javorník:

Pokoj pro Ubytování Kč/den Celodenní strava Kč/den Denní úhrada Kč/den
2 uživatelé 165,-Kč 160,-Kč 325,-Kč
3 a více uživatelů 155,-Kč 160,-Kč 315,-Kč

Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou:

Pokoj pro                    Ubytování Kč/den        Celodenní strava Kč/den                Denní úhrada Kč/den 
1 uživatele  145,-Kč 160,-Kč 305,-Kč
2 uživatelé 125,-Kč 160,-Kč 285,-Kč
3 uživatelé 110,-Kč 160,-Kč 270,-Kč

Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní částka za ubytování a stravu se vynásobí 30-ti.

Součástí úhrady je také částka ve výši přiznaného příspěvku na péči (§ 73, odst. 4, cit. zákona).

Výše příspěvku na péči Kč/měsíc:

I. stupeň Lehká závislost na pomoci   880,- Kč
II. stupeň Středně těžká závislost na pomoci 4 400,- Kč
III. stupeň Těžká závislost na pomoci 8 800,- Kč
IV. stupeň Úplná závislost na pomoci 13 200,- Kč

Ceník za fakultativní (nenárokové) činnosti:

Činnost  
Použití telefonu dle výpisu
Pořízení xerokopie 1 Kč / strana
Použití počítače, internetu 10 Kč / hodina
Dopravné     12 Kč/  km
   
   
   

 


Aktualizace: 20.12.2018

Platnost ceníku: od 1. 1. 2019
Ceník schválila: Ing Jitka Richterová

 

 

 

Realizace "Sportovních her pro seniory" dne 12.09.2018 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Realizace "Sportovních her pro seniory" v roce 2019 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Město Javorník finančně přispívá v roce 2019 na činnost a péči o uživatele v zařízení

a na drobné společenské akce a prezentaci zařízení.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Domov pro seniory Javorník, p. o.

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101
Tel.: 584 440 330
e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                                                 ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies