Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


Management 

Organizuje a zjišťuje všechny aktivity v rozhodovacím procesu v souladu s organizačním řádem, zásadami řízení, nařízeními zřizovatele, obecně závaznými předpisy a odbornými požadavky na zjištění kvality sociálních služeb.
Personální zajištění: ředitelka.
Ředitelka stojí v čele organizace a je statutárním orgánem. Jsou jí přímo podřízeni vedoucí pracovníci jednotlivých úseků.

Hospodářsko správní úsek

Zpracovává ekonomickou agendu, finanční a mzdové účetnictví, evidenci, inventarizaci, převody majetku, personální agendu, pokladní a statistickou agendu, spisovou a archivní službu.

Personální zajištění: ekonomka, účetní, mzdová účetní

Sociálně ošetřovatelský úsek

Provádí ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Zabezpečuje také obslužnou činnost a provádí individuální a kolektivní aktivity a různé terapie v oblasti uspokojování kulturních, společenských a sociálně psychologických potřeb uživatelů.
Personální zajištění: vedoucí úseku péče o klienta, zdravotní sestry, fyzioterapeut, pracovníci v sociálních službách

 
Sociální úsek - zajišťuje agendu příjmu a ukončení pobytů uživatelů, agendu úhrad za služby, poskytuje základní sociální poradenství, poskytuje pomoc a podporu při řešení osobních záležitostí uživatelů, vykonává dohled nad obhospodařováním finančních prostředků uživatelů a dbá o naplňování standardů kvality sociálních služeb.
Personální zajištění: sociální  pracovnice

Provozně technický úsek

Zajišťuje provoz prádelny, provoz  stravování a úklidu, zabývá se zásobováním a skladovým hospodářstvím, zajišťuje údržbu a opravy materiálně technického vybavení.
Personální zajištění: kuchařky, zásobovač, skladník, pradlena, krejčí, údržbáři, uklízečky


Organizační schéma

 

Realizace "Sportovních her pro seniory" dne 12.09.2018 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Realizace "Sportovních her pro seniory" v roce 2019 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Město Javorník finančně přispívá v roce 2019 na činnost a péči o uživatele v zařízení

a na drobné společenské akce a prezentaci zařízení.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Domov pro seniory Javorník, p. o.

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101
Tel.: 584 440 330
e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                                                 ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies