Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


Dotazník

Vážená paní, vážený pane, ve snaze zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb Vašim blízkým, se na Vás obracíme s laskavou žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné.

Budeme velice rádi, pokud přijmete tuto nabídku ke spolupráci a věnujete svůj čas k vyplnění.

1. Jak často navštěvujete Domov pro seniory Javorník, p. o. (dále jen zařízení)?

 • a) 2-3x týdně
 • b) 1x týdně
 • c) 2-3x měsíčně
 • d) 1x za měsíc
 • e) 2x za rok
 • f ) jinak

2. V jakém příbuzenském vztahu jste k Vašemu blízkému, který je uživatelem našich služeb?

3. Jak jste spokojen(a) s kvalitou poskytovaných služeb

 • a) zcela spokojen(a)
 • b) částečně spokojen(a)
 • c) málo spokojen(a)
 • d) nespokojen(a)

4. Co konkrétně by se mělo podle Vás změnit.

5. Jakou známku byste udělil(a) zaměstnancům Domova pro seniory Javorník, p. o. (číslo 1 je nejlepší)

 • a) Za ochotu vyhovět přáním a požadavkům uživatelů?: 1 2 3 4 5 Vyberte známku
 • b) Za jejich vystupování a chování: 1 2 3 4 5 Vyberte známku

6. Co se Vám nelíbí na práci zaměstnanců?

7. Za co byste pracovníky pochválil(a)?

8. Oslovil Vás někdy pracovník s prosbou o spolupráci při plánování péče?

 • a) ano
 • b) ne

9. Myslíte si, že podmínky pro život v zařízení jsou důstojné?

 • a) ano
 • b) ne

10. Cítíte se v prostorách zařízení dobře (atmosféra, vybavení), popř. co byste změnil(a)?

11. Máte dostatek soukromí a klidu při návštěvě svého rodinného příslušníka? Co konkrétně byste upravil(a)?

12. Je pro Vás orientace v prostorách zařízení bezproblémová? Je značení dostatečně návodné a přehledné (trefíte, kam potřebujete)? Co konkrétně byste vytkl(a):

13. Máte zájem se zapojit (zapojujete se) do spolupráce při péči o svého rodinného příslušníka (procházky, účast na společenských akcích, mytí, koupání, hygiena)? V čem konkrétně by Vám pracovníci mohli vyjít vstříc?

 • a) ano
 • b) ne
 • c) občas
 • d) nikdy

14. Měli byste zájem s pracovníky zařízení blíže spolupracovat (realizace volnočasových aktivit, sponzoring, propagace, podpora všeho druhu, apod.)?

 • a) ano
 • b) ne
 • c) občas
 • d) nikdy

15. Zde napište pokud máte nějaké jiné osobní přání, požadavky nebo jste s něčím nespokojen(a)?

Realizace "Sportovních her pro seniory" dne 12.09.2018 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Realizace "Sportovních her pro seniory" v roce 2019 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Město Javorník finančně přispívá v roce 2019 na činnost a péči o uživatele v zařízení

a na drobné společenské akce a prezentaci zařízení.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Domov pro seniory Javorník, p. o.

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101
Tel.: 584 440 330
e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                                                 ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies