Plán aktivit na březen

01. 03. 2022
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
01. 03.   Masopust za hudebního doprovodu pana Weisera
02. 03.   Zajištění nákupů uživatelům
03. 03.   Posezení s knihou (skupinové předčítání)
              Skupinové cvičení
04. 03.   Návštěva kadeřnictví dle zájmů uživatelů (dárek k MDŽ)
              Tvořivá dílna
07. 03.   Skupinové cvičení
              Bingo
08. 03.   Zajištění služby kadeřnice
              Skupinové cvičení
              Oslava MDŽ
09. 03.   Zajištění služby pedikérky
              Bohoslužba
10. 03.   Zajištění nákupů uživatelům
              Turnaj v kuželkách
11. 03.   Skupinové cvičení
              Posezení s knihou (skupinové předčítání)
14. 03.   Skupinové cvičení/tvořivá dílna
              Kavárnička
15. 03.   Skupinové cvičení
16. 03.   Psychomotorické cvičení podle DVD
              Bohoslužba
17. 03.   Skupinové cvičení
              Zajištění nákupů uživatelům
              Turnaj v kuželkách
18. 03.   Skupinové cvičení
              Posezení s knihou (skupinové předčítání)
21. 03.   Skupinové cvičení
              Filmové odpoledne
22. 03.   Skupinové cvičení
              Vzpomínkové posezení (prvky reminiscence)
23. 03.   Psychomotorické cvičení podle DVD
              Bohoslužba
24. 03.   Skupinové cvičení
              Zajištění nákupů uživatelům
              Turnaj v kuželkách
25. 03.   Skupinové cvičení/Tvořivá dílna
              Posezení s knihou (skupinové předčítání)/vycházka
28. 03.   Skupinové cvičení
              Vaření pro radost
29. 03.   Skupinové cvičení
              Tvořivá dílna
30. 03.   Psychomotorické cvičení podle DVD
              Bohoslužba
31. 03.   Skupinové cvičení
              Zajištění nákupů uživatelům
              Turnaj v kuželkách 
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
 
01. 03.   Prvky reminiscence (březnové pranostiky)
02. 03.   Prvky arteterapie – jarní výzdoba zařízení
03. 03.   Zajištění nákupů uživatelům
04. 03.   Prvky arteterapie – přáníčka k MDŽ
07. 03.   Prvky arteterapie – přáníčka k MDŽ
08. 03.   Společná četba
09. 03.   Oslava MDŽ za hudebního doprovodu p. Švábka
10. 03.   Společenské hry
11. 03.   Filmové odpoledne
14. 03.   Prvky arteterapie – jarní výzdoba zařízení
15. 03.   Prvky ergoterapie – úklid venkovní terasy
16. 03.   Sportovní odpoledne – “hod na cíl”
17. 03.   Zajištění nákupů uživatelům
              Canisterapie
18. 03.   Prvky arteterapie – velikonoční výzdoba zařízení
21. 03.   Společná procházka
22. 03.   Pečení pro radost – “Babeta”
23. 03.   Kavárnička
24. 03.   Zajištění nákupů uživatelům
25. 03.   Společná procházka
28. 03.   Prvky arteterapie – velikonoční tvoření  
29. 03.   Prvky arteterapie – velikonoční tvoření 
30. 03.   Kognitivní cvičení
31. 03.   Zajištění nákupů uživatelům
 
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top