Ceník služby

Ceník služby je platný od 1. 3. 2024.
Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady za stravu, bydlení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla a úkony potřebné péče.


Uživatelům sociální služby, kteří nedosahují na plnou úhradu, se stanoví tzv. snížená úhrada. 
Uživateli zůstane 15 % z celkového měsíčního příjmu (důchodu).

Javorník č. 104

Pokoj pro Ubytování
Kč/den
Celodenní strava
včetně režie Kč/den
Denní úhrada
Kč/den
1 uživatele 295,- Kč 230,- Kč 525,- Kč
2 uživatele 275,- Kč 230,- Kč 505,- Kč
3 uživatele 265,- Kč 230,- Kč 495,- Kč

 Kobylá nad Vidnavkou č. 153, č. 58

Pokoj pro                    Ubytování
       Kč/den       
Celodenní strava
        včetně režie Kč/den        
Denní úhrada
Kč/den 
1 uživatele 285,- Kč 230,- Kč 515,- Kč
2 uživatele 265,- Kč 230,- Kč 495,- Kč
3 uživatele 255,- Kč 230,- Kč 485,- Kč


Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní částka za ubytování a stravu se vynásobí skutečným počtem dnů v daném měsíci.

Výše příspěvku na péči Kč/měsíc

I. stupeň Lehká závislost na pomoci     880,- Kč
II. stupeň Středně těžká závislost na pomoci  4.400,- Kč
III. stupeň Těžká závislost na pomoci 12.800,- Kč
IV. stupeň Úplná závislost na pomoci 19.200,- Kč

Ceník za fakultativní (volitelné) činnosti

Činnost  
Použití telefonu dle výpisu
Pořízení xerokopie 2,- Kč / strana
Použití počítače, internetu 10,- Kč / hodina
Dopravné (osobní automobil zn. Fiat) 20,- Kč /  km
Dopravné (osobní automobil zn. Citroën Berlingo) 45,- Kč / km
top