Ceník služby

Ceník služby je platný od 1. 8. 2023.
Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady za stravu, bydlení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla a úkony potřebné péče.


Uživatelům sociální služby, kteří nedosahují na plnou úhradu, se stanoví tzv. snížená úhrada. 
Uživateli zůstane 15 % z celkového měsíčního příjmu (důchodu).

Javorník č. 104

Pokoj pro Ubytování
Kč/den
Celodenní strava
včetně režie Kč/den
Denní úhrada
Kč/den
1 uživatele 270,- Kč 230,- Kč 500,- Kč
2 uživatele 250,- Kč 230,- Kč 480,- Kč
3 uživatele 240,- Kč 230,- Kč 470,- Kč

 Kobylá nad Vidnavkou č. 153, č. 58

Pokoj pro                    Ubytování
       Kč/den       
Celodenní strava
        včetně režie Kč/den        
Denní úhrada
Kč/den 
1 uživatele 260,- Kč 230,- Kč 490,- Kč
2 uživatele 240,- Kč 230,- Kč 470,- Kč
3 uživatele 230,- Kč 230,- Kč 460,- Kč


Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní částka za ubytování a stravu se vynásobí skutečným počtem dnů v daném měsíci.

Výše příspěvku na péči Kč/měsíc

I. stupeň Lehká závislost na pomoci     880,- Kč
II. stupeň Středně těžká závislost na pomoci  4.400,- Kč
III. stupeň Těžká závislost na pomoci 12.800,- Kč
IV. stupeň Úplná závislost na pomoci 19.200,- Kč

Ceník za fakultativní (volitelné) činnosti

Činnost  
Použití telefonu dle výpisu
Pořízení xerokopie 2 Kč / strana
Použití počítače, internetu 10 Kč / hodina
Dopravné     19 Kč /  km
top