Ceník služby

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady za stravu, bydlení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy prádla a úkony potřebné péče.

Uživatelům sociální služby, kteří nedosahují na plnou úhradu, se stanoví tzv. snížená úhrada. 
Uživateli zůstane 15 % z celkového měsíčního příjmu (důchodu).

Javorník

Pokoj pro Ubytování Kč/den Celodenní strava Kč/den Denní úhrada Kč/den Celkem úhrada za 30 dnů
2 uživatelé 165,-Kč 170,-Kč 335,-Kč 10.050,-Kč
3 a více uživatelů 155,-Kč 170,-Kč 325,-Kč 9.750,-Kč

 Kobylá nad Vidnavkou

Pokoj pro                    Ubytování Kč/den        Celodenní strava Kč/den                Denní úhrada Kč/den  Celkem úhrada za 30 dnů
1 uživatele  145,-Kč 170,-Kč 315,-Kč 9.450,-Kč
2 uživatelé 125,-Kč 170,-Kč 295,-Kč 8.850,-Kč
3 uživatelé 110,-Kč 170,-Kč 280,-Kč 8.400,-Kč

 

Výše příspěvku na péči Kč/měsíc

I. stupeň Lehká závislost na pomoci   880,- Kč
II. stupeň Středně těžká závislost na pomoci 4 400,- Kč
III. stupeň Těžká závislost na pomoci 8 800,- Kč
IV. stupeň Úplná závislost na pomoci 13 200,- Kč

Ceník za fakultativní (volitelné) činnosti

Činnost  
Použití telefonu dle výpisu
Pořízení xerokopie 1 Kč / strana
Použití počítače, internetu 10 Kč / hodina
Dopravné     15 Kč/  km