Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


Domov pro seniory Javorník  je příspěvkovou organizací  zřízenou Olomouckým krajem. Rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/29/2015 ze dne 25.9.2015 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvková organizace a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p. o., Domov pro seniory Javorník, p. o., se stal od 1.1.2016 nástupnickou  organizací.

Místo poskytování sociální služby Javorník: se nachází na ul. Školní 104 (budova č. 1).

Místo poskytování sociální služby v Kobylé nad Vidnavkou: se nachází ve dvou budovách, jedna se nachází na č. p. 153 (budova č. 2, tzv. Malá budova) a druhá na č. p. 58 (budova č. 3, tzv. Zámek).

Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle individuálních potřeb pomoc při dosahování osobních cílů a  prostřednictvím pobytové sociální služby zajistit bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří.

Služba je určena pro osoby, které se ocitly v nepřiznivé životní  situaci z důvodů  chronického onemocnění či zdravotního postižení, a to od 60-ti let věku.  Jedná se především o osoby se sníženou schopností zabezpečovat a  uspokojovat své životní potřeby.  Cílem poskytované služby je podporovat podle individuálních potřeb  soběstačnost  a aktivní způsob života uživatelů.

Uživatelům  poskytujeme ubytování, stravování,  úklid, praní, žehlení včetně drobných oprav prádla a úkony péče:

 • pomoc, podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc, podpora při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při  využívání veřejných služeb 
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při aktivizační a zájmové činnosti
 • zajišťujeme socioterapeutické činnosti (prvky muzikoterapie, canisterapie, arteterapie a další činnosti)
 • sociálně obslužnou a ošetřovatelskou péči včetně fyzioterapie

Komu služby neposkytujeme - důvody, pro které může být zájemci odmítnuto poskytování sociální služby (odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby) jestliže:

 • osoba žádá o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovaných služeb (tzn. žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny)
 • zařízení nemá dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytování služby z těchto důvodů:  
 1. vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení (zdravotní stav žadatele vyžaduje specifickou ošetřovatelskou péči pomocí přístrojů např. plicní ventilátor, kyslíková terapie,..), 
 2. není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci (např. tuberkulóza, hepatitida, pohlavní choroby přenosného charakteru,..)
 3. z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušoval kolektivní soužití (např. agresivní chování apod.)

 

 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Realizace "Sportovních her pro seniory" dne 12.9.2017 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník. 

Canisterapie pro seniory v roce 2017 je podporována s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

 

Město Javorník finančně přispívá v roce 2018 na zajištění aktivizačních programů pro uživatele sociální pobytové služby

a zajištění akcí pro uživatele sociální pobytové služby za účasti rodinných příslušníků a veřejnosti.

RYCHLÝ KONTAKT

Domov pro seniory Javorník, p. o.

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101
Tel.: 584 440 330
e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                                                 ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies