Domov pro seniory Javorník,

příspěvková organizace

Zřizovatel:
Poskytujeme uživatelům podle individuálních potřeb pomoc při dosahování osobních cílů a zajišťujeme bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří.
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, popřípadě zdravotního stavu.

Kde nás můžete najit?

Javorník, Školní č. p. 104

Kobylá nad Vidnavkou č. p. 153

Kobylá nad Vidnavkou č. p. 58


top