Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


Domov pro seniory Javorník  je příspěvkovou organizací  zřízenou Olomouckým krajem. Rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/29/2015 ze dne 25.9.2015 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvková organizace a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p. o., Domov pro seniory Javorník, p. o., se stal od 1.1.2016 nástupnickou  organizací.

Místo poskytování sociální služby Javorník: se nachází na ul. Školní 104 (budova č. 1).

Místo poskytování sociální služby v Kobylé nad Vidnavkou: se nachází ve dvou budovách, jedna se nachází na č. p. 153 (budova č. 2, tzv. Malá budova) a druhá na č. p. 58 (budova č. 3, tzv. Zámek).

Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle individuálních potřeb pomoc při dosahování osobních cílů a  prostřednictvím pobytové sociální služby zajistit bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, popřípadě zdravotního stavu.

Cílovou skupinu tvoří:

 •  senioři

Věková skupina:

 • mladší senioři (60-80 let)
 • starší senioři ( nad 80 let)

Sociální službu nelze poskytnout:

 • seniorům s přidruženým těžkým smyslovým postižením (pozn. zraku, sluchu), které jim neumožňují ani při využití speciálních pomůcek a komunikačních metod dorozumět se se svým okolím
 • seniorům, kteří jsou mobilní a nejsou orientování prostorem

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

(podle § 91, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytování služby z těchto důvodů:  
 1. vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení (zdravotní stav žadatele vyžaduje specifickou ošetřovatelskou péči pomocí přístrojů např. plicní ventilátor, kyslíková terapie,..), 
 2. není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci (např. tuberkulóza, hepatitida, pohlavní choroby přenosného charakteru,..)
 3. z důvodu duševní poruchy by závažným způsobem narušoval kolektivní soužití (např. agresivní chování apod.)
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Uživatelům  poskytujeme ubytování, stravování,  úklid, praní, žehlení včetně drobných oprav prádla a úkony péče:

 • pomoc, podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc, podpora při osobní hygieně nebo vytváření podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při  využívání veřejných služeb 
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při aktivizační a zájmové činnosti
 • zajišťujeme socioterapeutické činnosti (prvky muzikoterapie, canisterapie, arteterapie a další činnosti)
 • sociálně obslužnou a ošetřovatelskou péči včetně fyzioterapie

 

Od 25. 05. 2020

JSOU NÁVŠTĚVY POVOLENY PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

 

Doporučený termín návštěv je

13:30 - 15:00 hod.

 

PODROBNĚJŠÍ  INFORMACE ZDE

 

 

Realizace "Sportovních her pro seniory" v roce 2020 je podpořena

s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

 

Město Javorník finančně přispívá v roce 2020 na činnost a péči o uživatele v zařízení

a na drobné společenské akce a prezentaci zařízení.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Telefonní číslo:

584 440 330, 584 440 297, 725 933 592

Domov pro seniory Javorník, p. o.,

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101

Zápis do obchodního rejstříku dne 5. 8. 2003, oddíl Pr. vložka 814 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                   ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE
 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies