Historie

Hlavní budova Domova pro seniory Javorník, p. o., se nachází v malebném městě Javorník, jehož hlavní dominantou je barokní zámek Jánský Vrch, který vznikl přestavbou pozdně gotického hradu z 2. pol. 13. století.  

Zámek  má velmi bohatou hudební minulost.  V letech 1770 - 1789 zde působil významný hudební skladatel Karl Ditters von Dittersdorf, jehož jméno nese zdejší Základní umělecká škola, umístěna v barokním domě, kde ve zmíněném období skladatel žil.

 

Javorník

19. století

1939

1956

1960

Od 01. 01. 2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

Kobylá nad Vidnavkou

Budova č.p.153

Budova č.p. 58 "Zámek"

top