Historie

Hlavní budova Domova pro seniory Javorník, p. o., se nachází v malebném městě Javorník, jehož hlavní dominantou je barokní zámek Jánský Vrch, který vznikl přestavbou pozdně gotického hradu z 2. pol. 13. století.  

Zámek  má velmi bohatou hudební minulost.  V letech 1770 - 1789 zde působil významný hudební skladatel Karl Ditters von Dittersdorf, jehož jméno nese zdejší Základní umělecká škola, umístěna v barokním domě, kde ve zmíněném období skladatel žil.

 

Javorník

19. století

"Domov" je umístěn v objektu bývalé klášterní budovy z počátku 19. století. V minulosti sloužila tato budova výhradně potřebám řádu Chudých školských sester de Notre Dame.

Ke klášteru byla dobudována nová pětitřídní škola s tělocvičnou. Sestry vedly kromě vyučování i kurzy šití, vaření, účetnictví, těsnopisu, psaní na stroji, hudby a výuku cizích jazyků.

1939

V roce 1939 byly sestry zbaveny své výchovné činnosti, klášter však  nemusely opustit. Po II. světové válce předal sestrám vratislavský arcibiskup Bertram  správu sirotčince sv. Jindřicha v Javorníku pro osiřelé a potřebné děti.  Řeholnice v té době pečovaly o sirotky, věnovaly se výchově a vzdělávání mládeže, později se zabývaly také  péčí o osamělé staré osoby.

1956

Prostory kláštera byly zakrátko  poskytnuty České katolické charitě (dále ČKCH), která zde v roce 1956 vytvořila útulek pro chovance  ze  Zaopatřovacího ústavu v Rýžovišti.

1960

Po roce 1960 přešel tento objekt pod správu Městského národního výboru v Javorníku, který zde zřídil  Ústav sociálního zabezpečení pro dospělé . V dalším období byl "ústav" spravován Okresním národním výborem v Jeseníku. Od  sedmdesátých let, to byl  Domov důchodců v  Javorníku a spadal pod Ústav sociálních služeb  v Sobotíně.  Správci tohoto zařízení a potažmo i jeho názvy se v průběhu let vyměnili ještě  několikrát. V  současné době je  zařízení přejmenováno na Domov pro seniory Javorník, p. o.  a jeho zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Od 01. 01. 2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

Kobylá nad Vidnavkou

Budova č.p.153

Budova č.p.153 byla postavena asi v roce 1939 a dříve spadala pod Okresní ústav sociálních služeb a sociální služby začala poskytovat od roku 1967.
V roce 2012 byla celá budova zateplená, dřevěná okna vyměněná za plastová, na střeše vybudovány kolektory na ohřev teplé vody a vybudována nová kotelna na dřevní hmotu.

Budova č.p. 58 "Zámek"

Budova č.p. 58 "Zámek" byla postavena okolo roku 1571 a Okresní ústav sociálních služeb Šumperk v ní poskytoval sociální službu od roku 1973. Dříve zde byly sklady, škola, rekreační středisko. Budova a přilehlý park je památkové chráněn.