Plán aktivit na leden

03. 01. 2022
Místo poskytování sociální služby Javorník
03. 01.   Kavárnička
04. 01.   Bingo
05. 01.   Bohoslužba
06. 01.   Zajištění nákupů uživatelům
              Turnaj v kuželkách
07. 01.   Tvořivá dílna, posezení s knihou
              Společná vycházka
10. 01.   Filmové odpoledne
11. 01.   Vaření pro radost
12. 01.   Kadeřnice
              Bohoslužba
13. 01.   Zajištění nákupů uživatelům
              Turnaj v kuželkách
14. 01.   Tvořivá dílna
              Posezení s knihou
17. 01.   Kavárnička
18. 01.   Prvky reminiscence – vzpomínkové     posezení
19. 01.   Bohoslužba
20. 01.   Zajištění nákupů uživatelům
              Turnaj v kuželkách
21. 01.   Tvořivá dílna (posezení s knihou)
              Společenské hry
24. 01.   Filmové odpoledne
25. 01.   Procvičování paměti
26. 01.   Zajištění nákupů uživatelům
              Bohoslužba
27. 01.   Pedikúra
              Turnaj v kuželkách
28. 01.   Tvořivá dílna, posezení s knihou
              Společná vycházka
31. 01.   Kavárnička
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
03. 01.   Prvky reminiscence (lednové pranostiky)
04. 01.   Prvky arteterapie – obnova živé dekorace (chvojí) v zařízení
05. 01.   Zajištění nákupů uživatelům
06. 01.   Společná četba – “Tři králové”
07. 01.   Filmové odpoledne
10. 01.   Bingo
11. 01.   Prvky ergoterapie – úklid vánoční výzdoby
12. 01.   Prvky reminiscence – prohlížení fotografií
13. 01.   Zajištění nákupů uživatelům
14. 01.   Prvky ergoterapie – úklid vánoční výzdoby
17. 01.   Kognitivní cvičení
18. 01.   Prvky ergoterapie – úklid vánoční výzdoby
19. 01.   Turnaj v kuželkách
20. 01.   Zajištění nákupů uživatelům
21. 01.   Prvky reminiscence – prohlížení fotografií
24. 01.   Společenské hry – “Člověče, nezlob se”
25. 01.   Pečení pro radost – slané tyčinky z listového těsta
26. 01.   Psychomotorické cvičení
27. 01.   Zajištění nákupů uživatlům   
28. 01.   Prvky ergoterapie – úklid vánoční výzdoby
31. 01.   Turnaj v „hodu na cíl”
 
V dopoledních hodinách probíhá skupinové cvičení a individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top