Opatření upravující vycházky uživatelů mimo Domov (platné od 12. 4. 2021)

19. 03. 2021

 

 

Na základě protiepidemických opatření vyhlášených od 12. 4. 2021 podle zákona č. 94/2021 Sb.,
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, musí být v případě vycházky uživatelů mimo Domov splněny níže uvedené podmínky:

1. Uživatelé Domova jsou povinni v průběhu vycházky používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

·      Domov respirátory uživatelům zdarma neposkytuje.

Pracovníci Domova však na přání uživatele mohou zajistit nákup respirátorů, které si uživatel uhradí.

2. Plánovaný odchod z Domova je potřeba předem hlásit personálu.

3. Uživatel po návratu z vycházky bude umístěn do izolace a do 72 hodin od uskutečnění vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů. Pokud je POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.

4. Izolace a testování následuje po každém opuštění zařízení.

5. Umístění do izolace nemusí podstoupit uživatelé, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.