Opatření upravující vycházky uživatelů mimo Domov po dobu nouzového stavu

05. 01. 2021

 

 

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření musí být v případě vycházky uživatelů mimo Domov splněny níže uvedené podmínky:
 

1. Uživatelé Domova jsou povinni v průběhu vycházky používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

  • Domov respirátory uživatelům zdarma neposkytuje. Pracovníci Domova však na přání uživatele mohou zajistit nákup respirátoru, který si uživatel uhradí.

2. Plánovaný odchod z Domova je potřeba minimálně den předem hlásit personálu oddělení.
 
3. Uživatel po návratu z vycházky bude umístěn do izolace a do 72 hodin od uskutečnění vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.
Pokud je POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.

  • Testy si hradí uživatel. Cena jednoho testu činí 160,- Kč.

4. Izolace a testování následuje po každém opuštění zařízení.