12. 4. 2021 Podmínky realizace návštěv uživatelů (platné od 12. 4. 2021)

12. 04. 2021
Návštěvy na pracovištích Javorník č. p. 104 a Kobylá nad Vidnavkou č. p. 58 jsou povoleny
za dodržení níže uvedených opatření.

Na základě protiepidemických opatření vyhlášených od 12. 4. 2021 podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, se návštěvy uživatelů v našem zařízení mohou konat za dodržení daných opatření:


 
Návštěvy jsou po předchozí telefonické domluvě povoleny pro:
 
1. Pro osoby, které se prokáží doložením dokladu (v papírové podobě),
že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 
2. Pro osoby, které doloží doklad (od praktického lékaře), že v průběhu doby, která není delší než 90 dnů přede dnem návštěvy, prodělaly onemocnění COVID-19.
 
3. Pro osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 
4. Pro blízké osoby uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění (rozhoduje všeobecná sestra z oddělení nebo lékař). Tyto osoby nemusí podstoupit testování ani doložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19.
 
Návštěva musí mít:
1. Vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si zakoupí např. v lékárně.
 
2. Dodržovat další režimová opatření poskytovatele (viz níže)
 
Domov vzhledem k omezenému počtu zdravotnického personálu neprovádí POC testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 
 
Seznam odběrových míst najdete na odkaze:
https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji
 
Termíny návštěv se domlouvají telefonicky.
Doporučená frekvence návštěv je 1x týdně.
 
Telefonní kontakt na objednání návštěvy:
pracoviště Javorník  – 725 933 592
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 58 – 732 927 394
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 153 – 723 646 412
             
  • Navštěvující osoby podepisují „Prohlášení“ a seznámí se s podmínkami realizace návštěvy.
  • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele.
  • Návštěva musí mít vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a před vstupem do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
  • Návštěva probíhá k tomuto účelu ve vyčleněné místnosti a je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi uživatelem a návštěvou.
  • Návštěvy u uživatelů s onemocněním COVID-19, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.