Plán aktivit na září

01. 09. 2021
Místo poskytování sociální služby Javorník č. 104 (B1)
 
  1. 9.    Skupinové předčítání
  2. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
  3. 9.    Výlet do Fauna parku v Lipové-lázních
  6. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
             Kavárnička
  7. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
  8. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
             Bohoslužba
  9. 9.    Kuželky
10. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
13. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
             Filmové odpoledne
14. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
             Vaření pro radost
15. 9.    Bohoslužba
16. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
17. 9.    Sportovní olympiáda v Javorníku
20. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
             Kavárnička
21. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
             Canisterapie
22. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
             Bohoslužba
23. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
             Kuželky
24. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
             Společná vycházka po městě
27. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
             Filmové odpoledne
28. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
             Bingo
29. 9.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
             Bohoslužba
30. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
             Kuželky
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58 (B3)
 
  1. 9.    Prvky reminiscence (pranostiky na září)
  2. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
  3. 9.    Společná procházka po okolí obce
  6. 9.   Prvky ergoterapie (terasa) + společná odpolední procházka  
  7. 9.    Prvky ergoterapie – pletí zahrádky, skalky
  8. 9.    Pečení, vaření pro radost – nakládání utopenců
  9. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
             Canisterapie ( od 13:30)
10. 9.    Společná procházka po okolí obce
13. 9.    Společná četba
14. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
15. 9.    Oslava narozenin uživatele
16. 9.    Společný výlet s uživatelkami z B2 do Lázní Jeseník
17. 9.    Sportovní olympiáda v Javorníku
20. 9.    Společenské hry
             Prvky arteterapie (výzdoba zařízení)
21. 9.    Společná procházka
             Prvky ergoterapie
22. 9.    Psychomotorické cvičení
23. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
             Canisterapie (od 13:30)
24. 9.    Bingo
27. 9.    Kognitivní cvičení
28. 9.    Státní svátek (Den české státnosti) – individuální aktivity
29. 9.    Zajištění nákupů uživatelům
             Společná procházka s uživateli
30. 9.    Výlet do kavárny ve Vidnavě s uživatelkami z B2
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153 (B2)
 
  1. 9.    Prvky reminiscence (pranostiky na září)
  2. 9.    Zajištění nákupů uživatelkám 
  3. 9.    Individuální aktivity uživatelek
  6. 9.   Společná procházka po okolí obce
  7. 9.    Sportovní odpoledne – kuželky (13:30)
  8. 9.    Zajištění nákupů uživatelkám 
  9. 9.    Kognitivní cvičení
10. 9.    Společná procházka po okolí obce
13. 9.    Společná četba – “Svatý Václav”
14. 9.    Zajištění nákupů uživatelkám  
             Canisterapie (od 13:30)
15. 9.    Společenské hry
16. 9.    Společný výlet s uživateli z B2 do Lázní Jeseník
17. 9.    Sportovní Olympiáda v Javorníku
20. 9.    Společná procházka po okolí obce
21. 9.    Psychomotorické cvičení
22. 9.    Zajištění nákupů uživatelkám 
23. 9.    Pečení pro radost – jablečný štrúdl
24. 9.   Kavárnička (od 14:00)
27.9.    Společná procházka po okolí obce
28.9.    Státní svátek (Den české státnosti) – individuální aktivity
29.9.    Zajištění nákupů uživatelkám 
            Canisterapie (od 13:30)
30.9.    Výlet do kavárny ve Vidnavě s uživateli z B3
 
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top