Plán aktivit na červen

01. 06. 2022
Místo poskytování sociální služby Javorník
01. 06.  Psychomotorické cvičení
             Bohoslužba
02. 06.  Zajištění nákupů uživatelům
             Kuželky 
03. 06.  Posezení s knihou
             Společná vycházka (návštěva kavárny)
06. 06.  Filmové odpoledne
07. 06.  Den otevřených dveří (13:00 – 16:00)
08. 06.  Zajištění nákupů uživatelům
             Bohoslužba
09. 06.  Beseda s pracovníkem SONS
10. 06.  Posezení s knihou
             Společná vycházka/prvky zahradní ergoterapie
13. 06.  Kavárnička
14. 06.  Vzpomínkové posezení na téma „Chleba“ (prvky reminiscence)
15. 06.  Psychomotorické cvičení
             Bohoslužba
16. 06.  Zajištění nákupů uživatelům
             Kuželky        
17. 06.  Posezení s knihou
             Prvky zahradní ergoterapie
20. 06.  Služba pedikérky
             Filmové odpoledne
01. 06.  Služby kadeřnice
             Canisterapie
22. 06. Výlet do Zlatých Hor (zlatorudné mlýny)
24. 06.  Posezení s knihou
             Společná vycházka
27. 06.  Kavárnička
28. 06.  Vaření pro radost
29. 06.  Zajištění nákupů uživatelům
             Bohoslužba
30. 06.  Bingo
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153
01. 06.  Zajištění nákupů uživatelkám
02. 06.  Kácení Máje – posezení na terase
03. 06.  Prvky ergoterapie – úprava záhonů
06. 06.  Prvky reminiscenc (červnové pranostiky)
07. 06.  Společná vycházka s uživatelkami
08. 06.  Den otevřených dveří (13:00 – 16:00)
09. 06.  Pečení pro radost
10. 06.  Kavárnička + poslech hudby
13. 06.  Společenské hry
14. 06.  Společná vycházka s uživatelkami
15. 06.  Zajištění nákupů uživatelkám
16. 06.  Společný výlet do Vidnavy (B2 + B3)
17. 06.  Posezení s knihou
20. 06.  Kognitivní cvičení v KVČ
21. 06.  Společná vycházka s uživatelkami
22. 06.  Zajištění nákupů uživatelkám
23. 06.  Canisterapie
24. 06.  Prvky arteterapie – zdobení  váziček - decoupage
27. 06   Prvky ergoterapie – údržba bylinkové zahrádky a truhlíků
28. 06.  Společná vycházka s uživatelkami
29. 06.  Zajištění nákupů uživatelkám
30. 06.  Prvky reminiscence na téma “Škola”
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58
01. 06.  Zajištění nákupů uživatelům           
02. 06.  Prvky reminiscence (červnové pranostiky)
03. 06.  Oslava narozenin uživatele
             Prvky ergoterapie
06. 06.  Prvky zahradní ergoterapie
             Tvoření (prvky arteterapie)
07. 06.  Prvky arteterapie a výzdoba zařízení
08. 06.  Den otevřených dveří (13:00 – 16:00)
09. 06.  Canisterapie (13:30)
             Zajištění nákupů uživatelům
10. 06.  Společná procházka
13. 06.  Společná procházka
             Prvky ergoterapie
14. 06.  Ruské kuželky
15. 06.  Zajištění nákupů uživatelům
16. 06.  Společný výlet do Vidnavy (B2 + B3)
17. 06.  Společná procházka kolem zařízení + ergoterapie
20. 06.  Kognitivní cvičení
21. 06.  Posezení v koutku s ochutnávkou naložených utopenců
22. 06.  Zajištění nákupů uživatelům
23. 06.  Sportovní hry Prostějov s vybranými uživateli
             Filmové odpoledne
24. 06.  Posezení na terase - společná četba
27. 06.  Psychomotorické cvičení
28. 06.  Posezení na terase – prvky muzikoterapie
29. 06.  Zajištění nákupů uživatelům
30. 06.  Společný výlet do kavárny v Žulové i s uživatelkami z B2
 
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.  
top