Plán aktivit na červenec

01. 07. 2022
Místo poskytování sociální služby Javorník č. 104
01. 07.   Posezení s knihou
              Společná vycházka
04. 07.   Tvořivá dílna
              Filmové odpoledne
07. 07.   Vaření pro radost (opékání)
08. 07.   Posezení s knihou
              Společná vycházka (návštěva kavárny)
11. 07.   Tvořivá dílna
              Kavárnička
13. 07.   Zajištění služby kadeřnice
              Bohoslužba
14. 07.   Zajištění nákupů uživatelům
18. 07.   Filmové odpoledne
19. 07.   Zajištění služby pedikérky
              Společenské hry
20. 07.   Zajištění nákupů uživatelům
              Bohoslužba
21. 07.   Canisterapie
22. 07.   Společná vycházka
25. 07.   Tvořivá dílna
              Kavárnička
26. 07.   Tvořivá dílna
              Bingo
27. 07.   Bohoslužba
28. 07.   Zajištění nákupu uživatelům
              Kuželky
29. 07.   Skupinové cvičení
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
01. 07.   Prvky reminiscence (červencové pranostiky)        
04. 07.   Posezení v KVČ s ochutnávkou utopenců
07. 07.   Procházka po okolí
08. 07.   Kognitivní cvičení
11. 07.   Prvky ergoterapie, okopávání ergo. stolu, zalévání
12.07.    Společenské hry (Člověče, nezlob se)
13. 07.   Zajištění nákupů uživatelům
14. 07.   Canisterapie
15. 07.   Procházka po okolí
18. 07.   Psychomotorické cvičení
19. 07.   Společná četba
20. 07.   Posezení u kávy a nanukového dortu
21. 07.   Zajištění nákupů uživatelům
22. 07.   Kuželky
25. 07.   Pečení pro radost
26. 07.   Kavárnička
27. 07.  Pobyt na terase + společná četba
28. 07.  Zajištění nákupů uživatelům
29. 07.  Posezení v KVČ, muzikoterapie
 
 
V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.                                                                
top