Plán aktivit na leden

04. 01. 2021
 4. 1.    Individuální cvičení s klienty
 5. 1.    Individuální cvičení s klienty
 6. 1.    Zajištění nákupů klientům
 7. 1.    Individuální cvičení s klienty
           Individuální činnosti na pokojích (pletení, vyšívání, luštění křížovek)
11. 1.    Trénování paměti individuální
12. 1.   Individuální procvičování kognitivních funkcí
13. 1.   Zajištění nákupů klientům
           Prvky reminiscence (prohlížení fotografií)
14. 1.   Hraní společenských her (na pokojích)
15. 1.   Prvky muzikoterapie
18. 1.   Individuální cvičení s klienty
           Individuální činnosti na pokojích (pletení, vyšívání, luštění křížovek)
19. 1.    Individuální cvičení s klienty
20. 1.   Zajištění nákupů klientům
21. 1.    Prvky muzikoterapie (pouštění písniček z CD, PC) - na pokojích
22. 1.   Prvky reminiscenční terapie (individuálně na pokojích)
25. 1.   Individuální trénink kognitivních funkcí 
26. 1.   Individuální cvičení s klienty
27. 1.    Zajištění nákupů klientům
28. 1.   Kavárnička v KVČ
29. 1.   Hraní společenských her
 
top