Plán aktivit na srpen

01. 08. 2021
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
  2. 8.  Skupinové cvičení (klienti I. patra)
  3. 8.  Skupinové cvičení (klienti II. patra)
           Bingo
  4. 8.  Skupinové cvičení (klienti I. patra)
  5. 8.  Zajištění nákupů klientům
  6. 8.  Skupinové cvičení (klienti II. patra)
           Společná vycházka
  9. 8.  Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
           Filmové odpoledne
10. 8.  Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
           Canisterapie
11. 8.  Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
12. 8.  Zajištění nákupů klientům
13. 8.  Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
17. 8.  Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
           Vaření pro radost
18. 8.  Zajištění nákupů klientům
19. 8.  Canisterapie
20. 8.  Sportovní hry/zahradní slavnost
23. 8.  Pedikúra
           Odpolední kavárnička
24. 8.  Výlet do Tančírny v Račím Údolí
25. 8.  Kadeřnice
           Bohoslužba
26. 8.  Zajištění nákupů klientům
           Kuželky
27. 8.  Skupinové cvičení (klienti z II. Patra
           Společná vycházka
30. 8.  Filmové odpoledne
31. 8.  Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
           Hraní společenských her
 
 
 Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
 
  2. 8.  Prvky reminiscence (srpnové pranostiky)
  3. 8.  Pečení pro radost 
  4. 8.  Grilovací párty + hudební vystoupení p. Švábka
  5. 8.  Společná procházka po obci
  6. 8.  Sportovní odpoledne - kuželky
  9. 8.  Společná procházka po obci
10. 8.  Výlet do restaurace Joanidis ve Vidnavě
11. 8.  Zajištění nákupů klientům
12. 8.  Canisterapie
13. 8. - 19. 8. Dovolená aktivizační pracovnice
                      Budou probíhat individuální aktivity dle zájmu klientů.
20. 8.  Oslava narozenin klientky
23. 8.  Společná procházka po obci
24. 8.  Kognitivní cvičení
25. 8.  Zajištění nákupů klientům
26. 8.  Pečení pro radost - bramboráky
27. 8.  Společná procházka po obci
30. 8.  Psychomotorické cvičení
 
V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top