Plán aktivit na srpen

01. 08. 2023
  Místo poskytování sociální služby Javorník
01. 08. Tvořivá dílna
Hraní společenských her
02. 08. Posezení s knihou
Prvky zooterapie
Bohoslužba
03. 08. Péče o zvířata
Turnaj v kuželkách
04. 08. Tvořivá dílna
Společná vycházka
07. 08. Filmové odpoledne
08. 08. Péče o zvířata
Canisterapie
09. 08. Posezení s knihou
Bohoslužba
10. 08. Zajištění služby kadeřnice
Společná vycházka
11. 08. Zajištění nákupů uživatelům
Schůze s uživateli ohledně stravy
Turnaj v kuželkách
14. 08. Tvořivá dílna
Kavárnička
16. 08. Posezení s knihou
Prvky zooterapie
Bohoslužba
17. 08. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
18. 08. Péče o zvířata
Společná vycházka
21. 08. Tvořivá dílna
Filmové odpoledne
22. 08. Péče o zvířata
Hraní společenských her
23. 08. Posezení s knihou
Prvky zooterapie
Bohoslužba
24. 08. Tvořivá dílna
Turnaj v kuželkách
25. 08. Tvořivá dílna
Prvky zooterapie
Společná vycházka
28. 08. Péče o zvířata
Kavárnička
29. 08. Zajištění pedikúry
Bingo
30. 08. Posezení s knihou
Prvky zooterapie
Bohoslužba
31. 08. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
01. 08. –
13. 08.
Individuální aktivity
14. 08. Posezení s knihou (společné předčítání)
15. 08. Oslava narozenin uživatelky
16. 08. Prvky ergoterapie (práce na zahrádce)
17. 08. Zahradní slavnost – grilování
18. 08. Společná vycházka
21. 08. Prvky arteterapie (tvoření na výstavu v rámci akce „Společně pomáháme“)
22. 08. Hraní společenských her
23. 08. Zajištění nákupů uživatelkám
Oslava narozenin uživatelky
24. 08. Prvky arteterapie (tvoření)
25. 08. Prvky reminiscence
28. 08. Prvky arteterapie (tvoření)
29. 08. Prvky ergoterapie (práce na zahrádce)
30. 08. Zajištění nákupů uživatelkám
Sportovní hry
31. 08. Bohoslužba
Výlet do cukrárny ve Vidnavě

V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
 
top