Plán aktivit na červen

01. 06. 2021
1. 6.     Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Bingo
2. 6.     Bohoslužba
3. 6.     Zajištění nákupu klientům
            Kuželky
4. 6.     Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Kácení májky
7. 6.     Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Kavárnička
8. 6.     Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
9. 6.     Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Bohoslužba
10. 6.   Zajištění nákupů klientům
            Kuželky
11. 6.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Tvořivá dílna/společná vycházka
14. 6.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Vaření pro radost
15. 6.   Filmové odpoledne
16. 6.   Pedikúra
            Bohoslužba
17. 6.   Zajištění nákupů klientům
            Kuželky
18. 6.   Kadeřnice
            Tvořivá dílna/vycházka
            Prvky zahradní ergoterapie
21. 6.   Stravovací komise v 9,30 hod
            Kavárnička
22. 6.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Bingo
23. 6.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Bohoslužba
24. 6.   Zajištění nákupů klientům
            Kuželky
25. 6.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Tvořivá dílna/společná vycházka
            Prvky zahradní ergoterapie
28. 6.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Filmové odpoledne
29. 6.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Společná procházka
30. 6.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Bohoslužba  
 
V dopoledních hodinách probíhají také individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top