Plán aktivit na duben

01. 04. 2021
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
   1. 4.   Filmové odpoledne
  6. 4.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
   7. 4.   Zajištění nákupů klientům
  8. 4.   Společenské hry
  9. 4.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Tvořivá dílna
12. 4.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Kavárnička
13. 4.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Vaření pro radost
14. 4.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Kuželky
16. 4.   Zajištění nákupů klientům
19. 4.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Filmové odpoledne
20. 4.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Bingo
21. 4.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Kuželky
22. 4.   Zajištění nákupů klientům
23. 4.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Tvořivá dílna – příprava ozdob na májku
26. 4.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Kavárnička
27. 4.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Společenské hry
28. 4.   Skupinové cvičení (klienti z II. patra)
            Kuželky
29. 4.   Zajištění nákupů klientům
30. 4.   Skupinové cvičení (klienti z I. patra)
            Stavění májky
 
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
   1. 4.   Prvky reminiscence (dubnové pranostiky, velikonoční tradice)
  2. 4.   Státní svátek – Velký pátek
  5. 4.   Státní svátek – Velikonoční pondělí
  6. 4.   Sportovní odpoledne – “hod na cíl”
   7. 4.   Zajištění nákupů klientům
  8. 4.   Kognitivní cvičení
  9. 4.   Posezení na terase + prvky muzikoterapie
12. 4.   Odpolední společná procházka kolem zařízení
13. 4.   Společenské hry (Člověče, nezlob se)
14. 4.   Zajištění nákupů klientům
15. 4.   Prvky ergoterapie – sázení sazenic do ergo stolu
16. 4.   Filmové odpoledne
19. 4.   Prvky ergoterapie – sázení semínek květin do truhlíků
20. 4.   Odpolední společná procházka kolem zařízení
21. 4.   Zajištění nákupů klientům
22. 4.   Prvky ergoterapie – sázení květin do květinové stěny
23. 4.   Společná procházka kolem zařízení (14:00)
26. 4.   Pečení pro radost
27. 4.   Kavárnička (dopoledne i odpoledne)
28. 4.   Zajištění nákupů klientům
29. 4.   Prvky arteterapie - příprava masek na čarodějnice
30. 4.   Čarodějnický rej
 
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top