Plán aktivit na listopad

01. 11. 2023
  Místo poskytování sociální služby Javorník
01. 11. Posezení s knihou (skupinové předčítání)
Péče o zvířata
Bohoslužba
02. 11. Tvořivá dílna
Beseda s kreslířem Adolfem Dudkem
03. 10. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
06. 11. Tvořivá dílna
Filmové odpoledne
07. 11. Tvořivá dílna
Bingo
08. 11. Posezení s knihou
Péče o zvířata s prvky zooterapie
Bohoslužba
09. 11. Prvky arteterapie (tvořivá dílna)
10. 11. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
13. 11. Snídaně formou bufetu
Tvořivá dílna
Kavárnička
14. 11. Tvořivá dílna
Vystoupení MK Studia v rámci Dne Laskavosti
15. 11. Péče o zvířata s prvky zooterapie
Bohoslužba
16. 11. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
17. 11. Státní svátek
20. 11. Zajištění služby kadeřnice
Přednáška na téma rehabilitace, soběstačnosti
21. 11. Tvořivá dílna
Bingo
22. 11. Posezení s knihou
Péče o zvířata s prvky zooterapie
Bohoslužba
23. 11. Zajištění nákupů uživatelům na 14 dní
Turnaj v kuželkách
24. 11. Prvky arteterapie (tvořivá dílna)
27. 11. Tvořivá dílna
Kavárnička
28. 11. Tvořivá dílna
Péče o zvířata s prvky zooterapie
Hraní společenských her
29. 11. Prezentace výrobků na vánočním jarmarku v Olomouci
Schůzka s uživateli ohledně jídelníčku
Bohoslužba
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
01. 11. Bohoslužba
02. 11. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky zooterapie (kontakt s poníkem)
03. 10. Prvky reminiscence (listopadové pranostiky)
06. 11. Individuální aktivity v koutku volného času
07. 11. Hraní společenských her
08. 11. Zajištění nákupů uživatelům
09. 11. Oslava narozenin uživatele
Turnaj v Člověče, nezlob se na B2 společně se žáky ZŠ Kobylá
10. 11. Oslava narozenin uživatele
13. 11. Prvky arteterapie
14. 11. Zajištění nákupů uživatelům
15. 11. Filmové odpoledne
16. 11. Vystoupení MK Studia v rámci Dne Laskavosti
17. 11. Státní svátek
20. 11. Kognitivní cvičení (individuální, skupinové)
21. 11. Prvky arteterapie
22. 11. Hudební vystoupení pana Švábka
23. 11. Zajištění nákupů uživatelům
24. 11. Prvky arteterapie
27. 11. Prvky arteterapie
28. 11. Prvky arteterapie
29. 11. Prezentace výrobků na vánočním jarmarku v Olomouci
30. 11. Zajištění nákupů uživatelům

V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
top