Plán aktivit na březen

01. 03. 2024
  Místo poskytování sociální služby Javorník
01. 03. Péče o zvířata (prvky zooterapie)
Tvořivá dílna
Přednáška o včelařství
04. 03. Tvořivá dílna
Canisterapie
05. 03. Tvořivá dílna
Hraní společenských her
06. 03. Péče o zvířata (prvky zooterapie)
Bohoslužba
07. 03. Zajištění nákupů uživatelům
08. 03. Návštěva kadeřnictví jako dárek k MDŽ
Tvořivá dílna
11. 03. Tvořivá dílna
Kavárnička
12. 03. Tvořivá dílna
Bingo
13. 03. Zajištění nákupů uživatelům
Bingo
14. 03. Péče o zvířata (prvky zooterapie)
15. 03. Schůzka s uživateli ohledně stravy
Tvořivá dílna
18. 03. Tvořivá dílna
Vaření pro radost
19. 03. Tvořivá dílna
Hraní společenských her
20. 03. Zajištění služby kadeřnice
Velikonoční výstava v Olomouci
Bohoslužba
21. 03. Zajištění služby pedikúry
Péče o zvířata (prvky zooterapie)
Společná vycházka se žáky ZŠ Javorník
22. 03. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
25. 03. Společná vycházka
Kavárnička
26. 03. Bingo
27. 03. Snídaně formou bufetu
Péče o zvířata (prvky zooterapie)
Bohoslužba
28. 03. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
29. 03. Svátek
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
01. 03. Zajištění nákupů uživatelům
04. 03. Hraní společenských her
05. 03. Prvky reminiscence (březnové pranostiky)
06. 03. Zajištění nákupů uživatelům
07. 03. Canisterapie
08. 03. Kavárnička – oslava MDŽ
11. 03. Kognitivní cvičení
12. 03. Prvky zahradní ergoterapie
13. 03. Prvky arteterapie (tvoření)
14. 03. Zajištění nákupů uživatelům
15. 03. Hraní společenských her
18. 03. Prvky arteterapie (tvoření)
19. 03. Prvky ergoterapie
20. 03. Velikonoční výstava v Olomouci
21. 03. Zajištění nákupů uživatelům
22. 03. Hraní společenských her
25. 03. Posezení u knihy (společné předčítání)
26. 03. Psychomotorické cvičení
27. 03. Pečení pro radost
28. 03. Zajištění nákupů uživatelům
Kavárnička
29. 03. Svátek


V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
top