Plán aktivit na říjen

01. 10. 2021
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
 1. 10.     Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
               Společná vycházka
 4. 10.     Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
               Den otevřených dveří/Oslava Dne senior
  5. 10.    Zajištění služby kadeřnice
               Bingo
  6. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
               Bohoslužba
  7. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
               Kuželky
  8. 10.    Skupinové cvičené (uživatelé z II. Patra)
               Společná vycházka/Tvořivá dílna
11. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
               Filmové odpoledne
12. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
               Vaření pro radost
13. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
               Bohoslužba
14. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
               Kuželky
18. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
               Kavárnička
19. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
               Společenské hry
20. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
               Bohoslužba
21. 10.    Pedikúra
               Kuželky
22. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
               Schůzka uživatelů ohledně stravování   
25. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z I. patra)
               Filmové odpoledne
26. 10.    Skupinové cvičení (uživatelé z II. patra)
               Bingo
27. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
28. 10.    Státní svátek
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
 
  1. 10.    Prvky reminiscence (říjnové pranostiky)
  4. 10.    Prvky arteterapie – podzimní výzdoba
               Procházka po okolí
  5. 10.    Prvky ergoterapie – úklid venkovní terasy
  6. 10.    “Den seniorů” – hudební vystoupení pana Švábka
  7. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
  8. 10.    Bohoslužba (9:15)
               Procházka po okolí
11. 10.    Společenské hry
12. 10.    Sportovní odpoledne - kuželky
13. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
14. 10.    Vaření pro radost – jablečný štrúdl
15. 10.    Kavárnička
18. 10.    Prvky ergoterapie – podzimní úklid terasy
               Procházka po okolí
19. 10.    Prvky reminiscence (prohlížení fotografií z různých akcí)
20. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
21. 10.    Sportovní odpoledne – kuželkový turnaj s uživatelkami z B2
22. 10.    Filmové odpoledne
25. 10.    Kognitivní cvičení
               Procházka po okolí
26. 10.    Psychomotorické cvičení
27. 10.    Zajištění nákupů uživatelům
28. 10.    Státní svátek
29. 10.    Společná četba
               Procházka po okolí
 
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top