Plán aktivit na únor

01. 03. 2024
  Místo poskytování sociální služby Javorník
01. 02. Péče o zvířata (prvky ergoterapie, zooterapie)
Turnaj v kuželkách
02. 02. Tvořivá dílna
05. 02. Tvořivá dílna
Návštěva výstavy ve městě, návštěva kavárny
06. 02. Tvořivá dílna
Bingo
07. 02. Posezení s knihou (skupinové předčítání)
Péče o zvířata
Bohoslužba
08. 02. Masopust
09. 02. Zajištění nákupů uživatelům
Tvořivá dílna
Turnaj v kuželkách
12. 02. Tvořivá dílna
Hraní společenských her
14. 02. Posezení s knihou (skupinové předčítání)
Tvořivá dílna
Bohoslužba
15. 02. Péče o zvířata
Turnaj v kuželkách
16. 02. Zajištění nákupů uživatelům
Tvořivá dílna
19. 02. Tvořivá dílna
Zajištění pedikúry
Filmové odpoledne
20. 02. Snídaně formou bufetu
Tvořivá dílna
Bingo
21. 02. Zajištění služby kadeřnice
Péče o zvířata
Bohoslužba
22. 02. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
Tvořivá dílna
23. 02. Tvořivá dílna – tvoření společně se žáky ZŠ Javorník
26. 02. Tvořivá dílna
Hraní společenských her
27. 02. Tvořivá dílna
Kavárnička
28. 02. Tvořivá dílna
Bohoslužba
29. 02. Tvořivá dílna
Péče o zvířata
Turnaj v kuželkách
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
01. 02. Prvky reminiscence (únorové pranostiky)
02. 02. Hraní společenských her
05. 02. Prvky arteterapie (tvoření v KVČ)
06. 02. Péče o zvířata (prvky ergoterapie)
07. 02. Přednáška – „Posezení u guatemalské kávy“
08. 02. Zajištění nákupů uživatelům
09. 02. Prvky zooterapie – návštěva poníka
12. 02. Masopust
13. 02. Péče o zvířata (prvky ergoterapie)
14. 02. Kavárnička – posezení v KVČ
15. 02. Kognitivní cvičení (individuální, skupinové)
16. 02. Zajištění nákupů uživatelům
19. 02. Hraní společenských her
20. 02. Posezení s knihou (skupinové předčítání)
21. 02. Prvky arteterapie (tvoření v KVČ)
22. 02. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách se žáky ZŠ Kobylá
23. 02. Bingo
26. 02. Psychomotorické cvičení
27. 02. Pečení pro radost
28. 02. Kavárnička
29. 02. Zajištění nákupů uživatelům

V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
 
top