Plán aktivit na únor

01. 02. 2023
Místo poskytování sociální služby Javorník 104
01. 02.   Tvořivá dílna
              Bohoslužba
02. 02.  Zajištění nákupů uživatelům
               Kuželky
03. 02.   Tvořivá dílna (posezení s knihou)
               Péče o zvířata (kačenky, zebřičky) – prvky ergoterapie
06. 02.   Tvořivá dílna
               Filmové odpoledne
07. 02.   Tvořivá dílna
               Hraní společenských her     
08. 02.   Vzpomínkové posezení (prvky reminiscence)
               Bohoslužba
09. 02.   Zajištění nákupů uživatelům
               Kuželky
10. 02.   Tvořivá dílna (posezení s knihou)
              Péče o zvířata – prvky ergoterapie
13. 02.   Vaření pro radost
14. 02.   Tvořivá dílna
              Kavárnička  
15. 02.   Schůzka s uživateli ohledně stravy
              Bohoslužba
16. 02.   Zajištění nákupů uživatelům
              Kuželky
17. 02.   Tvořivá dílna (posezení s knihou)
              Péče o zvířata, tvořivá dílna
20. 02.   Tvořivá dílna
              Filmové odpoledne
21. 02.   Masopust
22. 02.   Zajištění služby kadeřnice
              Bohoslužba
23. 02.   Zajištění nákupů uživatelům
              Kuželky
24. 02.   Tvořivá dílna (posezení s knihou)
              Péče o zvířata
27. 02.   Zajištění služby pedikérky
              Kavárnička
28. 02.   Tvořivá dílna
              Bingo   
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
01. 02.   Prvky reminiscence (únorové pranostiky)
02. 02.   Zajištění nákupů uživatelům
03. 02.   Prvky ergoterapie (úklid KVČ)
06. 02.   Společné tvoření
              Filmové odpoledne
07. 02.   Kognitivní cvičení
              Tvoření (prvky arteterapie)
08. 02.   Příprava masek na masopust
09. 02.   Zajištění nákupů uživatelům
10. 02.   Beseda pro uživatele na téma „Bezpečnost v silničním provozu“
13. 02.   Prvky arteterapie – příprava masek na masopust
14. 02.   Pečení pro radost
15. 02.   Masopust
16. 02.   Zajištění nákupů uživatelům
17. 02.   Společná četba
20. 02.   Hraní společenských her
21. 02.   Psychomotorické cvičení
22. 02.   Sportovní odpoledne – kuželky
23. 02    Zajištění nákupů uživatelům
24. 02.   Společná četba
27. 02.   Prvky arteterapie – tvoření jarní výzdoby
28. 02.   Prvky reminiscence – prohlížení fotografií z uplynulých akcí
 
V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
top