Plán aktivit na květen

01. 05. 2024
  Místo poskytování sociální služby Javorník
01. 05. Státní svátek
02. 05. Péče o zvířata (prvky zooterapie)
Posezení s knihou (skupinové předčítání)
03. 05. Zajištění nákupů uživatelům na 14 dní
Turnaj v kuželkách
06. 05. Společná vycházka/Filmové odpoledne
07. 05. Péče o zvířata (prvky zooterapie)
Bingo
08. 05. Státní svátek
09. 05. Turnaj v kuželkách
10. 05. Výlet do Račího údolí
13. 05. Schůzka s uživateli ohledně stravy
Kavárnička – oslava Dne matek
14. 05. Vystoupení dětí MŠ Polská
Hraní společenských her
15. 05. Péče o zvířata
Bohoslužba
16. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
17. 05. Pedikúra,
Vycházka do zahradnictví
Ergoterapeutická zahrádka
20. 05. Tvořivá dílna
Vaření pro radost
21. 05. Posezení s knihou,
Péče o zvířata (prvky ergoterapie)
Hraní společenských her
23. 05. Snídaně formou bufetu
Společná vycházka
24. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
27. 05. Kadeřnice
Tvořivá dílna
Kavárnička
28. 05. Tvořivá dílna
Bingo
29. 05. Posezení s knihou (skupinové předčítání)
Péče o zvířata (prvky zooterapie)
Bohoslužba
30. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
01. 05. Státní svátek
02. 05. Zajištění nákupů uživatelům
03. 05. Květnové pranostiky (prvky reminiscence)
06. 05. Práce na zahrádce (prvky zahradní ergoterapie)
07. 05. Hraní kuželek
08. 05. Státní svátek
09. 05. Zajištění nákupů uživatelům
10. 05. Oslava Dne matek – vystoupení dětí
13. 05. Práce na zahrádce (prvky zahradní ergoterapie)
14. 05. Kognitivní cvičení (individuální, skupinové)
15. 05. Prvky arteterapie
16. 05. Zajištění nákupů uživatelům
17. 05. Společný výlet do Jeseníku
20. 05. Psychomotorické cvičení
21. 05. Hraní společenských her
22. 05. Zajištění nákupů uživatelům
24. 05. Bingo
27. 05. Práce na zahrádce (prvky zahradní ergoterapie)
28. 05. Práce na zahrádce (prvky zahradní ergoterapie)
29. 05. Zajištění nákupů uživatelům
30. 05. Pečení pro radost
31. 05. Kácení májky
 
V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
top