Aktivity na měsíc říjen

01. 10. 2023
  Místo poskytování sociální služby Javorník
02. 10. Den otevřených dveří
Oslava Dne seniorů
03. 10. Hraní společenských her
04. 10. Zajištění nákupů uživatelům
Bohoslužba
05. 10. Péče o zvířata
Turnaj v kuželkách
06. 10. Tvořivá dílna
Prvky ergoterapie (práce na zahrádce)
09. 10. Zajištění služby kadeřnice
Filmové odpoledne
10. 10. Tvořivá dílna
Bingo
11. 10. Posezení s knihou
Péče o zvířata, Tvořivá dílna (krájení a nakládání dýně)
Bohoslužba
12. 10. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
13. 10. Tvořivá dílna (chystání sklenic)
Tvořivá dílna (dýňová marmeláda)
16. 10. Kavárnička
17. 10. Canisterapie
18. 10. Posezení s knihou
Péče o zvířata
Bohoslužba
19. 10. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
20. 10. Tvořivá dílna
Přednáška o myslivosti
23. 10. Zajištění služby pedikérky
Tvořivá dílna
Filmové odpoledne
24. 10. Schůzka s uživateli ohledně jídelníčku
Tvořivá dílna
Hraní společenských her
25. 10. Posezení s knihou
Péče o zvířata, prvky zooterapie
Bohoslužba
26. 10. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
27. 10. Tvořivá dílna
30. 10. Tvořivá dílna
Kavárnička
31. 10. Tvořivá dílna
Bingo
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153
02. 10. Posezení s knihou (společné předčítání)
03. 10. Oslava dne seniorů - hudební vystoupení pana Švábka
04. 10. Prvky zahradní ergoterapie
Zajištění nákupů uživatelkám
05. 10. Přednáška o včelařství
06. 10. Společná vycházka
09. 10. Prvky arteterapie - podzimní tvoření
10. 10. Prvky ergoterapie
11. 10. Prvky zahradní ergoterapie (truhlíky)
Zajištění nákupů uživatelkám
12. 10. Filmové odpoledne
13. 10. Společná vycházka
16. 10. Canisterapie
17. 10. Prvky arteterapie
18. 10. Prvky ergoterapie
19. 10. Prvky muzikoterapie
20. 10. Prvky podzimní arteterapie
Den seniorů v KD Kobylá (od 16:00)
23. 10. Prvky arteterapie
24. 10. Prvky ergoterapie – práce na zahrádce
25. 10. Pečení pro radost
26. 10. Kavárnička
Prvky reminiscence (říjnové pranostiky)
27. 10. Společná vycházka
30. 10. Společenské hry – pexeso, člověče, nezlob se
31. 10. Kognitivní cvičení (skupinové, individuální)
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58
02. 10. Prvky reminiscence (říjnové pranostiky)
03. 10. Oslava dne seniorů - hudební vystoupení pana Švábka
04. 10. Prvky zahradní ergoterapie
05. 10. Zajištění nákupů uživatelům
06. 10. Kognitivní cvičení
09. 10. Prvky arteterapie
10. 10. Společenské hry - kostky
11. 10. Přednáška o včelařství
12. 10. Zajištění nákupů uživatelům
13. 10. Filmové odpoledne
16. 10. Canisterapie
Posezení s knihou (společné předčítání)
17. 10. Psychomotorické cvičení
18. 10. Prvky ergoterapie
19. 10. Zajištění nákupů uživatelům
20. 10. Společenské hry – člověče nezlob se
23. 10. Prvky arteterapie – tvoření v KVČ
24. 10. Pečení pro radost
25. 10. Kavárnička
26. 10. Zajištění nákupů uživatelům
27. 10. Společná četba
30. 10. Prvky reminiscence – prohlížení fotografií
31. 10. Bingo

V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
top