Aktivity na měsíc září

01. 09. 2023
  Místo poskytování sociální služby Javorník
01. 09. Tvořivá dílna
Péče o zvířata / prvky zooterapie
04. 09. Tvořivá dílna
Filmové odpoledne
05. 09. Tvořivá dílna
Práce s kaleidem
Hraní společenských her
06. 09. Posezení s knihou (společné předčítání)
Péče o zvířata /prvky zooterapie
Bohoslužba
07. 09. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
08. 09. Tvořivá dílna
Společná vycházka
11. 09. Vaření pro radost
12. 09. Tvořivá dílna
Bingo
13. 09. Olympiáda – sportovní hry
14. 09. Posezení s knihou (společné předčítání)
Péče o zvířata
15. 09. Zajištění služby kadeřnice
18. 09. Tvořivá dílna
Kavárnička
19. 09. Hraní společenských her
20. 09. Posezení s knihou (společná četba)
Péče o zvířata
Bohoslužba
21. 09. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
22. 09. Výlet Žulová – kamenické muzeum
25. 09. Péče o zvířata/prvky zooterapie
Filmové odpoledne
26. 09. Zajištění pedikúry
Bingo
27. 09. Zajištění nákupů uživatelům
Bohoslužba
28. 09. Státní svátek
29. 09. Tvořivá dílna
Společná procházka
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153
01. 09. Filmové odpoledne
04. 09. Prvky arteterapie – výrobky na výstavu
05. 09. Posezení s knihou (společné předčítání)
06. 09. Hraní společenských her
Zajištění nákupů uživatelkám
07. 09. Mini Olympiáda – malé soutěžení pro uživatelky
08. 09. Prvky zahradní ergoterapie
11. 09. Schůzka s uživateli ohledně jídelníčku
Společná vycházka po okolí
12. 09. Společně pomáháme
13. 09. Olympiáda – sportovní hry v Javorníku
14. 09. Prvky ergoterapie
15. 09. Prvky muzikoterapie
18. 09. Společná vycházka po okolí
19. 09. Prvky arteterapie- vyšívání, malován
20. 09. Pečení pro radost
Zajištění nákupů uživatelkám
21. 09. Kavárnička
22. 09. Prvky reminiscence
25. 09. Hraní společenských her - obrácené pexeso, kelímky, knoflíky
26. 09. Prvky arteterapie
27. 09. Pobyt na zahradě
Prvky ergoterapie
28. 09. Státní svátek
29. 09. Společná vycházka po okolí
  Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58
01. 09. Prvky reminiscence (zářijové pranostiky)
04. 09. Prvky arteterapie
05. 09. Prvky ergoterapie
06. 09. Posezení s knihou (společná kniha)
07. 09. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky muzikoterapie
08. 09. Prvky ergoterapie
11. 09. Prvky arteterapie
12. 09. Hraní společenských her
13. 09. Olympiáda – sportovní hry v Javorníku
14. 09. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky arteterapie
15. 09. Prvky zahradní ergoterapie
18. 09. Filmové odpoledne
19. 09. Bingo
20. 09. Psychomotorické cvičení
21. 09. Zajištění nákupů uživatelům
22. 09. Prvky ergoterapie
25. 09. Pečení pro radost
26. 09. Kavárnička
27. 09. Tvoření (prvky arteterapie)
28. 09. Státní svátek
29. 09. Prvky zahradní ergoterapie

V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.
 
V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
top