Plán aktivit na březen

01. 03. 2023
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
01. 03.  Duchovní chvilka
02. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
03. 03.  Tvořivá dílna, Posezení s knihou (společná četba)
             Canisterapie
06. 03.  Tvořivá dílna
             Oslava MDŽ
07. 03.  Tvořivá dílna
             Hraní společenských her
08. 03.  Bohoslužba
09. 03.  Návštěva kadeřnictví ve městě v rámci oslavy MDŽ
             Péče o domácí zvířata
10. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
             Turnaj v kuželkách
13. 03.  Tvořivá dílna
             Filmové odpoledne
14. 03.  Tvořivá dílna
             Bingo
15. 03. Péče o zvířata
             Bohoslužba  
16. 03.  Posezení s knihou (společná četba)
17. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
             Turnaj v kuželkách
20. 03. Tvořivá dílna
             Kavárnička
21. 03.  Prezentace domova na velikonočním jarmarku v Olomouci
22. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
             Schůzka s uživateli ohledně stravy
             Bohoslužba
23. 03.  Tvořivá dílna
24. 03.  Péče o zvířata
             Posezení s knihou/společná vycházka
27. 03.  Tvořivá dílna
             Vaření pro radost
28. 03. Zajištění služby pedikérky
             Filmové odpoledne
29. 03.  Zajištění služby kadeřnice
             Bohoslužba
30. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
             Turnaj v kuželkách
31. 03.  Posezení s knihou (společná četba)
             Péče o zvířata
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou
 
01. 03.  Prvky reminiscence (březnové pranostiky)
02. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
03. 03.  Prvky arteterapie – tvoření přání na MDŽ
06. 03.  Filmové odpoledne
             Prvky arteterapie
07. 03.  Pečení pro radost
08. 03.  Kavárnička – oslava MDŽ
09. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
10. 03.  Kognitivní cvičení
13. 03.  Prvky arteterapie – tvoření jarní dekorace
14. 03.  Prvky arteterapie – tvoření jarní dekorace
15. 03.  Společná četba
16. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
17. 03.  Prvky arteterapie – tvoření jarní dekorace
20. 03.  Prvky arteterapie – tvoření jarní dekorace
21. 03.  Prezentace domova na velikonočním jarmarku v Olomouci
22. 03.  Sportovní odpoledne – turnaj v kuželkách
23. 03   Zajištění nákupů uživatelům
24. 03.  Hraní společenských her
27. 03.  Prvky muzikoterapie
28. 03.  Psychomotorické cvičení
29. 03.  Canisterapie
30. 03.  Zajištění nákupů uživatelům
31. 03.  Prvky arteterapie – tvoření jarní dekorace
 
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

top