Plán aktivit na červen

01. 06. 2023
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
01. 06. Péče o zvířata
Tvořivá dílna
Společná vycházka
02. 06. Posezení s knihou (společná četba)
Kácení máje
05. 06. Zajištění služby kadeřnice
Kavárnička
06. 06. Péče o zvířata
Tvořivá dílna
Hraní společenských her
07. 06. Posezení s knihou (společná četba)
Bohoslužba
Návštěva kavárny
08. 06. Tvořivá dílna
09. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
12. 06. Prvky zahradní ergoterapie
Schůzka uživatelů ohledně stravy
Filmové odpoledne
13. 06. Péče o zvířata
Tvořivá dílna
Bingo
14. 06. Posezení s knihou (společná četba)
Tvořivá dílna
Bohoslužba
15. 06. Tvořivá dílna
Společná vycházka
16. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Návštěva dětí ze školní družiny při ZŠ Javorník
19. 06. Prvky zahradní ergoterapie
Kavárnička
20. 06. Tvořivá dílna
Den otevřených dveří
21. 06. Posezení s knihou (společná četba)
Bohoslužba
Společná vycházka
22. 06. Péče o zvířata
Účast na sportovních hrách v Domově pro seniory Prostějov
23. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
26. 06. Společná vycházka
Vaření pro radost
27. 06. Zajištění pedikúry
Hraní společenských her
28. 06. Posezení s knihou (společná četba)
Bohoslužba
Prvky zahradní ergoterapie
29. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
30. 06. Společná vycházka
Péče o zvířata
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153
 
01. 06. Výlet do kavárny ve Vidnavě
02. 06. Prvky ergoterapie – výsadba truhlíků
05. 06. Prvky ergoterapie – výsadba truhlíků
06. 06. Společná vycházka po okolí
07. 06. Zajištění nákupů uživatelkám
Kognitivní cvičení – skupinové, individuální
08. 06. Posezení s knihou v KVČ (společná četba)
09. 06. Účast na sportovních hrách v Šumperku – Pontis
12. 06. Tvoření v KVČ (prvky arteterapie)
13. 06. Hraní společenských her
14. 06. Zajištění nákupů uživatelkám
Prvky ergoterapie – údržba truhlíků a záhonku
15. 06. Společná vycházka po okolí
16. 06. Filmové odpoledne
19. 06. Prvky arteterapie (tvoření upomínkových předmětů)
20. 06. Prvky arteterapie (tvoření upomínkových předmětů)
21. 06. Den otevřených dveří
22. 06. Zajištění nákupů uživatelkám
Hraní společenských her
23. 06. Společná procházka po okolí
26. 06. Prvky ergoterapie – práce na zahrádce
27. 06. Pečení pro radost
28. 06. Zajištění nákupů uživatelkám
Kavárnička
Prvky reminiscence (červnové pranostiky)
29. 06. Bohoslužba
Prvky ergoterapie – úprava záhonů a truhlíků
30. 06. Turnaj v kuželkách
 
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58
 
01. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Výlet do kavárny ve Vidnavě
02. 06. Prvky reminiscence (červnové pranostiky)
05. 06. Společná procházka po obci
06. 06. Prvky zahradní ergoterapie
07. 06. Psychomotorické cvičení
08. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky muzikoterapie - kavárnička
09. 06. Účast na sportovních hrách v Šumperku – Pontis
Společná procházka po obci
12. 06. Kognitivní cvičení – skupinové, individuální
13. 06. Tvoření (prvky arteterapie)
14. 06. Hraní společenských her
15. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky muzikoterapie
16. 06. Společná procházka po obci
19. 06. Tvoření (prvky arteterapie)
20. 06. Prvky zahradní ergoterapie
21. 06. Den otevřených dveří
22. 06. Zajištění nákupů uživatelům
Společná procházka po obci
23. 06. Posezení s knihou (společná četba)
26. 06. Filmové odpoledne
27. 06. Společná procházka po obci
28. 06. Hraní společenských her
29. 06. Zajištění nákupů uživatelům
30. 06. Posezení na terase, společná četba
 
V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje
a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

top