Plán aktivit na duben

01. 04. 2023
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
03.04. Kavárnička
04.04. Společná procházka do města
Bingo
05.04. Bohoslužba
Návštěva velikonoční výstavy v Domově Paprsek Olšany
06.04. Zajištění nákupů uživatelům
07.04. Velký pátek - svátek
10.04. Velikonoční pondělí – svátek
11.04. Prvky ergoterapie – péče o zvířata
12.04. Posezení s knihou (společná četba v tvořivé dílně)
Bohoslužba
13.04. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
14.04. Skupinové cvičení
17.04. Prvky ergoterapie – práce v ergoterapeutickém mobilním záhonu
Jarní koncert žáků ZUŠ Javorník
18.04. Prvky ergoterapie – péče o zvířata
Bingo
20.04. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
21.04. Zajištění služby pedikúry
Společná vycházka – návštěva kavárny
24.04. Vaření pro radost
25.04. Exkurze do SVČ Duha Jeseník
Filmové odpoledne
26.04. Posezení s knihou (společná četba v tvořivé dílně)
Prvky ergoterapie – péče o zvířata
Bohoslužba
27.04. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
28.04. Schůzka s uživateli ohledně jídelníčku
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153
 
03.04. Kognitivní cvičení
Vynášení Morany
04.04. Prvky arteterapie - velikonoční výzdoba
05.04. Zajištění nákupů uživatelkám
Pečení pro radost
06.04. Kavárnička
Prvky reminiscence (dubnové pranostiky, Velikonoce)
07.04. Velký pátek - svátek
10.04. Velikonoční pondělí – svátek
11.04. Společná procházka po obci
12.04. Zajištění nákupů uživatelkám
Hraní společenských her
13.04. Prvky ergoterapie – výsev
14.04. Filmové odpoledne
17.04. Prvky ergoterapie - výsev
18.04. Soutěžní odpoledne se žáky ZŠ Kobylá nad Vidnavkou
19.04. Zajištění nákupů uživatelkám
Prvky ergoterapie
20.04. Společná vycházka po obci
21.04. Posezení s knihou (společné četba v KVČ)
24.04. Prvky arteterapie – malování nafukovacím balónkem
25.04. Společná vycházka po obci
26.04. Zajištění nákupů uživatelkám
Prvky muzikoterapie – společné zpívání
27.04. Pečení pro radost
Příprava na čarodějnický rej
28.04. Čarodějnický rej a stavění májky
 
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58
 
03.04. Vynášení Morany
04.04. Prvky reminiscence (dubnové pranostiky, Velikonoce)
05.04. Bingo
06.04. Zajištění nákupů uživatelům
Oslava narozenin uživatele
07.04. Velký pátek - svátek
10.04. Velikonoční pondělí – svátek
11.04. Hraní společenských her
12.04. Prvky muzikoterapie (poslech písní podle přání uživatelů)
13.04. Zajištění nákupů uživatelům
14.04. Posezení s knihou (společné četba v KVČ)
17.04. Prvky ergoterapie – úklid a příprava terasy, ergozáhonků
18.04. Malé sportovní hry
19.04. Zajištění nákupů uživatelům
20.04. Výlet do kavárny ve Vidnavě
21.04. Psychomotorické cvičení
24.04. Prvky ergoterapie – sázení a přesazování
25.04. Pečení pro radost
26.04. Čarodějnický rej
27.04. Zajištění nákupů uživatelům
28.04. Filmové odpoledne
 
V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

top