Plán aktivit na květen

03. 05. 2023
Místo poskytování sociální služby Javorník
 
01. 05. Státní svátek
02. 05. Skupinové cvičení
03. 05. Zajištění služby kadeřnice
Péče o zvířata (prvky ergoterapie)
Bohoslužba
04. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
05. 05. Posezen s knihou (skupinové předčítání)
Stavění májky
08. 05. Státní svátek
09. 05. Prvky zahradní ergoterapie (práce na zahrádce)
Bingo
10. 05. Posezení s knihou (společná četba)
Péče o zvířata (prvky ergoterapie)
Bohoslužba
11. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
12. 05. Oslava Dne matek – vystoupení dětí z MŠ Polská
Společná vycházka do města
15. 05. Péče o zvířata (prvky ergoterapie)
Kavárnička
16. 05. Prvky zahradní ergoterapie (práce na zahrádce)
Hraní společenských her
17. 05. Posezení s knihou (společná četba)
Bohoslužba
18. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Turnaj v kuželkách
19. 05. Tvořivá dílna
Společná vycházka
19. 05. Tvořivá díl na
22. 05. Péče o zvířata (prvky ergoterapie)
Filmové odpoledne
23. 05. Společná vycházka
Hraní společenských her
24. 05. Výlet s uživateli do Bernartic
Bohoslužba
25. 05. Tvořivá dílna
Společná vycházka
26. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Canisterapie
29. 05. Tvořivá dílna
Prvky zahradní ergoterapie (práce na zahrádce)
Vaření pro radost
30. 05. Zajištění služby pedikérky
Bingo
31. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Bohoslužba
 
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 153
 
01. 05. Státní svátek
02. 05. Individuální aktivity
03. 05. Prvky arteterapie – tvoření v KVČ
04. 05. Individuální aktivity
05. 05. Individuální aktivity
08. 05. Státní svátek
09. 05. Společná vycházka
10. 05. Zajištění nákupů uživatelkám
Posezení s knihou (společná četba)
11. 05. Filmové odpoledne
Oslava Dne matek od 16.00 v kulturním domě v Kobylé nad Vidnavkou
12. 05. Dopolední vystoupení dětí ze ZŠ Kobylá ke Dni matek
Hraní společenských her
15. 05. Společná vycházka po obci
16. 05. Turnaj v kuželkách
17. 05. Zajištění nákupů uživatelkám
Pečení pro radost
18. 05. Prvky reminiscence (květnové pranostiky)
Kavárnička
19. 05. Výlet s uživateli do Jeseníku (B2 a B3)
22. 05. Práce na zahrádce (prvky ergoterapie)
23. 05. Společná vycházka po obci
24. 05. Zajištění nákupů uživatelkám
Canisterapie
25. 05. Bohoslužba
Prvky arteterapie – tvoření v KVČ
26. 05. Práce na zahrádce (prvky ergoterapie)
29. 05. Společná vycházka po obci
30. 05. Pečení pro radost
31. 05. Zajištění nákupů uživatelkám
Kavárnička
 
 
 
Místo poskytování sociální služby Kobylá nad Vidnavkou č. 58
 
01. 05. Státní svátek
02. 05. Prvky arteterapie – příprava ozdob na májku
03. 05. Stavění májky
04. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky muzikoterapie v rámci KVČ
05. 05. Prvky reminiscence (květnové pranostiky)
08. 05. Státní svátek
09. 05. Psychomotorické cvičení
10. 05. Prvky zahradní ergoterapie (sázení sazenic)
11. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky muzikoterapie
12. 05. Oslava Dne matek – vystoupení dětí ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou
15. 05. Kognitivní cvičení – skupinové, individuální
16. 05. Hraní společenských her
17. 05. Společná vycházka
18. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky muzikoterapie
19. 05. Výlet s uživateli do Jeseníku (B3 a B2)
22. 05. Filmové odpoledne
23. 05. Společná vycházka
24. 05. Canisterapie
25. 05. Zajištění nákupů uživatelům
Prvky muzikoterapie
26. 05. Posezení s knihou (společná četba)
29. 05. Prvky ergoterapie (práce na terase)
30. 05. Pečení pro radost
31. 05. Kácení májky
 
V dopoledních hodinách budou probíhat individuální aktivity: individuální cvičení, nácviky chůze, stoje a sedu, šlapání na rotopedu, bazální stimulace, nahřívání teplem, předčítání, individuální procvičování paměti apod.

V rámci akcí pořádaných organizací (např. kulturních, sportovních nebo benefičních) budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

top